Krijgt de gemeente wel genoeg geld van het Rijk?

Krijgt de gemeente wel genoeg geld van het Rijk?

Krijgt de gemeente straks nog wel genoeg geld van het Rijk? Met andere woorden, welk effect heeft Prinsjesdag op de Woerdense gemeentebegroting? Dat is de vraag die de fractie van Woerden & Democratie aan het gemeentebestuur stelt naar aanleiding van de op Prinsjesdag gepresenteerde kabinetsplannen. Volgens die plannen worden de betalingen aan gemeenten vanaf 2026 tien procent minder. De partij maakt zich zorgen over hoe de hoge kosten voor jeugdzorg betaald gaan worden en of er wel voldoende geld binnenkomt om belangrijke andere taken uit te voeren? Gemeenten zijn voor zo’n 90 procent afhankelijk van dat geld. Woerden krijgt al jarenlang te weinig geld, stelt de partij, en heeft een schuld van meer dan 200 miljoen. Kan Woerden langdurige gefinancierde projecten na 2026 nog wel betalen en moeten de lokale belastingen dan omhoog?, is de vraag. Woerden & Democratie wil van het college horen wat de aangekondigde bezuinigingen voor gevolgen hebben op de Woerdense financiën, voordat de gemeentebegroting 2023-2036 wordt behandeld in de gemeenteraad.

0 Shares