Kosten welzijn rijzen de pan uit

Kosten welzijn rijzen de pan uit

Woerden kampt met tekorten op welzijnsgebied. De kosten voor de jeugdhulpverlening, maar ook de WMO rijzen de pan uit. Woerden is daarin geen uitzondering, vrijwel alle gemeentes kampen met te hoge kosten.

Burgemeester en wethouders zoeken naarstig naar oplossingen om de begroting sluitend te krijgen. De problemen zijn ontstaan doordat het Rijk welzijnstaken heeft overgedragen aan de gemeentes maar daar minder geld voor beschikbaar stelt dan het er zelf in het verleden aan uit gaf.

Gemeentes zijn met het Rijk in gesprek over een hogere bijdrage. Volgens welzijnswethouder Tymon de Weger lijkt er in die gesprekken enige beweging te zitten, maar gaat het om onvoldoende geld.

Om de kosten te beheersen probeert de gemeente Woerden de zorg beter te organiseren. Zo worden case-managers ingezet die het aanspreekpunt voor mensen met een hulpvraag zijn en zorgen dat de juiste personen of instellingen in actie komen om hulp te verlenen.

3 Shares