Kosten sociaal domein stijgen fors

Kosten sociaal domein stijgen fors

De kosten die de gemeente Woerden moet maken voor het sociaal domein stijgen de komende jaren fors. Dit maakte het college van B&W dinsdagochtend bekend. Het gaat om een structurele toename van 1,5 miljoen euro per jaar. De oorzaken hiervan zijn divers. Deels liggen die in het beleid vanuit de Rijksoverheid. Zo is de eigen bijdrage voor de WMO verlaagd tot een maximaal maandelijks bedrag van 17,50 euro. Deze verlaging leidt tot meer aanvragen voor zorg en ondersteuning.

De gemeente Woerden heeft echter zelf de effecten van de invoering van onder meer het case-management en de inzet van praktijkondersteuners te positief ingeschat.

Bovendien is de invoering van centrale inkoop van jeugd- en WMO-voorzieningen met een jaar vertraagd. Het college onderzoekt hoe deze tegenvaller kan worden opgevangen. De tegenvaller is er de reden van dat de begroting een week later wordt gepubliceerd dan gepland.

36 Shares