gemeentehuis woerden

Klachten over vergaderen Woerdense gemeenteraad

gemeentehuis woerden

Klachten over vergaderen Woerdense gemeenteraad

Bij de gemeenteraad van Woerden heeft een regelmatige bezoeker van de raadsvergaderingen per brief geklaagd over het verloop van zo’n vergadering.

In de wandelgangen heeft de briefschrijver daarover veel klachten gehoord. De meest voorkomende klacht is dat steeds hetzelfde raadslid aan het woord is.

Andere bezwaren zijn: het steeds herhalen van wat al besproken is, het indienen van de grote hoeveelheid moties, het niet uitdrukken van de microfoon terwijl een ander spreekt waardoor men naar het verkeerde gezicht zit te kijken en het niet of bijna niet goed zichtbaar zijn van de namen van de raadsleden.

Het gemeentebestuur en de raad moeten op deze ingezonden brief nog reageren.

7 Shares