Klachten over optreden boa’s

Klachten over optreden boa’s

Het Vakcentrum voor zelfstandige retailondernemers in Woerden heeft veel klachten ontvangen over het optreden van boa’s in verschillende gemeenten in Nederland.

Boa’s ‘verzonnen’ eigen regels en richtlijnen, afwijkend van het protocol verantwoord winkelen. Er werd zelfs gemeld dat bekeuringen uitgedeeld zijn aan medewerkers die mandjes aan de consument overhandigden.

Het Vakcentrum heeft de minister van Veiligheid en Justitie en het Veiligheidsberaad (het overleg tussen de voorzitters van de veiligheidsregio’s) gevraagd in te grijpen.

Dit heeft mede ertoe geleid dat een model noodverordening is opgesteld voor alle 25 veiligheidsregio’s. Hierin staat duidelijk weergegeven waarop gehandhaafd kan worden.

Handhavers (boa’s, politie en marechaussee) mogen in winkels controleren en zo nodig handhaven. Echter uitsluitend op het in acht nemen van de anderhalve meter afstand.

5 Shares