kerncentrale

Kerncentrale i.p.v. windmolens en zonnepanelen

kerncentrale

Kerncentrale i.p.v. windmolens en zonnepanelen

De komende jaren worden de polders in het Groene Hart volgebouwd met windmolens en zonnepanelenvelden.

Dat blijkt uit plannen van het gemeentelijk samenwerkingsverband Holland Rijnland, waarvan Alphen, Nieuwkoop en Kaag en Braassem deel uitmaken. VVD-fractievoorzitter Jan van der Geest ziet windmolens en zonnepanelen als een verrommeling van de regio Groene Hart.

Van der Geest roept de provincie Zuid-Holland op om de mogelijkheden te onderzoeken omtrent de bouw van een kleine kerncentrale op de Tweede Maasvlakte.

In het huidige plan staat dat er tussen de elf en 27 windmolens geplaatst moeten worden. Daarnaast gaat het om nog vele honderden hectares aan zonnepanelen.

Om dit te realiseren, zijn bijna alle polders rondom de dorpen ingetekend als locatie voor windmolens of velden met zonnepanelen. Holland Rijnland wil dat de definitieve keuzes aan het eind van dit jaar gemaakt zijn.

0 Shares