Kamerleden bezoeken Zegveld voor rivierkreeften

Kamerleden bezoeken Zegveld voor rivierkreeften

Onlangs waren de Tweede Kamerleden Derk Boswijk (CDA) en Roelof Bisschop (SGP) op bezoek in Zegveld. Daar waren zij te gast op het agrarische bedrijf van de familie De Leeuw, in het kader van een pilot voor het wegvangen van rivierkreeften.

Aanleiding voor het bezoek was een brandbrief van de gemeente Woerden, het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden en het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard aan de Tweede Kamer, over de problemen veroorzaakt door uitheemse rivierkreeften. De kreeftenpopulatie groeit explosief en dat is slecht voor de waterkwaliteit en de biodiversiteit. Onderzoek van de Universiteit van Wageningen wijst uit dat er snel actie moet worden ondernomen om de aanwas van rivierkreeften te beteugelen.

Wethouder Ad de Regt ziet oplossingen in de landbouwtransitie. Hij geeft aan dat hier voor boeren misschien een kans ligt, door zich bezig te gaan houden met natuurbeheer. Ook het inzetten van amateurvissers wordt genoemd als optie om de rivierkreeften te bestrijden.

0 Shares