Kamerik organiseert plekberaad voor inwoners

Kamerik organiseert plekberaad voor inwoners

Inwoners buigen zich over de toekomst van Kamerik, met het project Mooist Mogelijk Toekomst van Kamerik.

Vraagstukken over woon- en leefkwaliteit, toekomstbestendige landbouw en verbetering van natuur en biodiversiteit komen daarbij aan de orde. De stip op de horizon is Kamerik in 2050.

Als eerste mochten kinderen uit groep 6 van basisscholen Wijde Blik en Eben-Haëzer hier hun visie op geven. Zij kwamen met allerlei ideeën, zoals ouderen die lesgeven aan kinderen, boeren en bewoners die zich samen inzetten voor natuur- en waterbeheer en wandelpaden met vlotbruggen en kanoroutes van het dorp naar het land.

Na de kinderen zijn nu andere inwoners aan de beurt om hun bijdrage te leveren aan het project. Dat kunnen zij doen op 17 juni, tijdens het zogeheten Plekberaad. Samen met het Dorpsplatform, de gemeente, boeren en het Waterschap moeten straks concrete stappen worden gezet om de ideeën in de praktijk te brengen.

Hiermee moet Kamerik duurzaam worden doorgegeven aan de volgende generaties.

redactie: Vala van den Boomen

0 Shares