Jan de Vries benoemd als hoogheemraad Rijnland

Jan de Vries benoemd als hoogheemraad Rijnland

Jan de Vries is tijdens de laatste verenigde vergadering benoemd als hoogheemraad van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Daar maakt hij deel uit van het dagelijks bestuur van Rijnland. Hij volgt hiermee de in november overleden Sjaak Langeslag op. De Vries neemt grotendeels de portefeuille over van zijn voorganger. Zo wordt hij verantwoordelijk voor onder andere de watergebiedsplannen, peilbesluiten en poldergemalen. De huidige bestuursperiode van het hoogheemraadschap is het laatste jaar ingegaan. In maart 2023 vinden de verkiezingen voor het waterschapsbestuur plaats.

0 Shares