Jaaroverzicht Nationaal Vergiftigingen Info Utrecht

Jaaroverzicht Nationaal Vergiftigingen Info Utrecht

Het aantal bedrijfsongevallen met gevaarlijke stoffen blijft hoog. Dit blijkt uit het Jaaroverzicht 2021 van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC), onderdeel van het UMC Utrecht. Ook opvallend is de verdubbeling van het aantal vergiftigingen met nieuwe psychoactieve stoffen. Bij jongeren is er vooral een stijging van het aantal vergiftigingen door nicotinezakjes. Bij ruim 80% van de meldingen over designer benzodiazepinen ontwikkelde de patiënt serieuze gezondheidseffecten, waarvoor ziekenhuisopname noodzakelijk was.

Benzodiazepinen zijn van oorsprong slaap- en kalmeringsmiddelen, maar worden ook als recreatieve drugs gebruikt. Veel van deze middelen zijn eenvoudig via internet verkrijgbaar.

0 Shares