ja-ja-sticker

Ja-Ja-sticker ook in Woerden?

ja-ja-sticker

Ja-Ja-sticker ook in Woerden?

Nu Utrecht per 1 januari 2020 de ‘Ja-Ja-sticker’ voor ongeadresseerd drukwerk heeft ingevoerd, de SP en Inwonersbelangen pleiten ervoor om deze sticker ook in Woerden in te voeren.

Dit blijkt uit een motie van deze twee partijen, die naar verwachting volgende week donderdag, 13 februari, behandeld zal worden in de gemeenteraad.

De SP en Inwonersbelangen willen dat zo snel mogelijk, een ja-ja-sticker in Woerden wordt ingevoerd, net zoals in Amsterdam, Den Haag en Utrecht is gedaan. De invoering van de sticker houdt in dat huishoudens alleen reclame en huis aan huisbladen ontvangen wanneer zij hier zelf om vragen.

Door een ja-ja-sticker wordt niet alleen minder papier verbruikt, maar ook minder inkt voor het drukwerk en minder brandstof voor de verspreiding en de afvalverwerking.

6 Shares