IVN vrijwilligers gaan wilgen knotten voor herstelplan (Reeuwijks plassen)

IVN vrijwilligers gaan wilgen knotten voor herstelplan (Reeuwijks plassen)

Op 12 maart gaan vrijwilligers van van de werkgroep landschapsbeheer van het IVN op het eiland Aly’s Ambacht wilgen knotten en dit verwerken tot palen en een groot aantal takkenbossen. De palen en takkenbossen worden die dag gebruikt om een begin te maken met het weer boven water krijgen van een verdronken eiland. In vroeger jaren hebben veel generaties door het gebruik en beheer van de eilandjes nauw samengewerkt met de natuur. In deze tijd zijn een fors aantal eilandjes onvoldoende beheerd en worden daardoor nu ernstig bedreigd door wind en water. Als niet snel wordt ingegrepen zal een aantal natuurhistorische interessante eilandjes voor altijd verloren gaan en onder water verdwijnen.

0 Shares