Is de ouderbijdrage op scholen verplicht voor ouders?

Is de ouderbijdrage op scholen verplicht voor ouders?

Begin april beantwoordde het college van Woerden de vragen over de ouderbijdrage van raadslid Lilian Biber van Progressief Woerden. Aanleiding is dat niet iedere ouder begrijpt of er een ouderbijdrage betaald moet worden. De ouderbijdrage is een niet-verplichte financiële bijdrage aan de school van je eigen kind. Scholen gaan met de bijdrage op schoolreis of hebben uitstapjes.

Biber merkt op dat sommige scholen uit Woerden niet duidelijk maken dat de bijdrage vrijwillig is. Scholen gaven bij haar aan dat het voor henzelf ook een worsteling is. Als de ouders onvoldoende betalen, kunnen de kinderen niet op stap. Biber denkt dat de activiteiten soms wat dichterbij huis kunnen, wat zorgt voor minder kosten. Progressief Woerden vindt het belangrijk dat ouders de bijdrage betalen. Zij die de bijdrage niet kunnen betalen, mogen gebruik maken van het declaratiefonds van de gemeente om dat geld terug te vragen.

Volgens Biber zou voor Woerden het Solidariteitsfonds een oplossing kunnen zijn. Via dit fonds worden de ouderbijdragen eerlijk onder alle kinderen verdeeld. Dat wordt nu getest op basisscholen in Utrecht.

0 Shares