Inwoners Oudewater denken mee over gasvrije toekomst

Inwoners Oudewater denken mee over gasvrije toekomst

De gemeente Oudewater vraagt haar inwoners mee te denken over hoe het best van het gas af gegaan kan worden. Burgemeester en wethouders willen per buurt, wijk op dorp onderzoeken hoe dat het best kan. Oudewater streeft ernaar om te voldoen aan de landelijke aanpak om in 2050 alle woningen en gebouwen zonder aardgas te verwarmen.

Inwoners van de gemeente Oudewater wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen via de website van Jouwhuisslimmer. Daar kan antwoord worden gegeven op vragen als: hoe belangrijk men het vindt om van het gas af te gaan en wanneer men van plan is maatregelen te treffen om de woning duurzamer te maken.

0 Shares