Invloed Druktemonitor op spreiding beperkt

Invloed Druktemonitor op spreiding beperkt

De provincie Utrecht is tijdens corona gestart met de Druktemonitor.
Het doel daarvan was om drukte te voorkomen door recreanten te verspreiden.

De monitor laat zien wanneer het druk is en welke alternatieven er zijn voor drukke plekken. Het effect van de Druktemonitor is nu geëvalueerd. Daaruit blijkt dat in het begin het aantal gebruikers van de monitor steeg, maar dat er daarna verder beperkt gebruik van is gemaakt.

Op de samenwerking tussen overheden, terrein beherende organisaties en marketingorganisaties had de monitor een positief effect.
De provincie stopt met de Druktemonitor, maar ondersteunt wel bij een vernieuwde opzet en doorontwikkeling.

0 Shares