Kamerik

Investering van 28 miljoen in landelijk gebied

Kamerik

Investering van 28 miljoen in landelijk gebied

De provincie Utrecht trekt dit jaar ongeveer 28 miljoen euro uit voor het verder verbeteren van het landelijk gebied.

Met het geld wil de provincie onder meer inzetten op betere leefbaarheid van dorpen, natuur-ontwikkeling, nieuwe recreatiemogelijkheden en doorontwikkeling van duurzame landbouw.

Het geld is bedoeld voor het toekomstbestendig maken van het landelijk gebied. De provincie stelt subsidies beschikbaar voor extra investeringen en nieuwe ontwikkelingen.

Het stimuleren van de energietransitie in de sector is daar een onderdeel van, maar bijvoorbeeld ook het aanstellen van zogenoemde landbouwcoaches die voor agrariërs een aanspreekpunt vormen.

Volgens het provinciebestuur blijft het zo ook in de toekomst voor iedereen mogelijk om te genieten van het buitengebied in de provincie Utrecht.

0 Shares