Inspraak peilbesluit Portengen Laag van start

Inspraak peilbesluit Portengen Laag van start

Belangstellenden in de gemeente Stichtse Vecht kunnen reageren op plannen van Hoogheemraad de Stichtse Rijnlanden over het aanpassen van het waterpeil in de polder Portengen Laag.

Behalve aanpassen van het waterpeil gaat zij ook het gebied Joostendam afsplitsen. De polder kampt met gevolgen van bodemdaling en is kwetsbaar voor wateroverlast. In het peilbesluit staan plannen om in het grootste deel het peil aan te passen. Het maaiveld is door de bodemdaling lager komen te liggen en dit zorgt voor meer waterberging in de sloten.

Agrariërs leggen een waterinfiltratie systeem aan met als doel de bodemdaling van het veen te remmen en daarbij ook de CO2-uitstoot te verminderen. Op 19 september is er een inloop bijeenkomst in zaal Het Lokaal in Kockengen.

0 Shares