Inspraak ontwerp peilbesluit Breeveld en Haanwijk Woerden

Inspraak ontwerp peilbesluit Breeveld en Haanwijk Woerden

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stelt een nieuw peilbesluit op voor de polder Breeveld en Haanwijk, gelegen aan de oostkant van Woerden. In dit peilbesluit worden de aanpassingen vastgelegd voor de nieuwe woonwijk en het industrieterrein in het Staatsliedenkwartier. Het nieuwe peilbeheer in deze gebieden is gericht op de functie bebouwd gebied en het tijdelijk vasthouden van regenwater. Het gebied Breeveld en Haanwijk was onderdeel van twee verschillende peilbesluiten. Omdat het gaat om een zelfstandig afvoergebied, het gemaal Haanwijk en recreatieplas Cattenbroek, is gekozen voor een eigen peilbesluit voor dit gebied. Het ontwerppeilbesluit ligt tot en met 10 juli ter inzage

0 Shares