voortuin 2

Inspraak heeft geen invloed

voortuin 2

Inspraak heeft geen invloed

Belangen en bezwaren van de burger worden eigenlijk niet of nauwelijks meegenomen in de afwegingen van de gemeente Woerden als het gaat om aanleg van de Voortuin-II.

Dat schrijft een inwoner van Woerden in een zienswijze op de tussenrapportage over een haalbaarheidsonderzoek voor de aanleg van een bedrijventerrein op Cattenbroek. Die plek is één van de plaatsen die wordt genoemd om een nieuw bedrijventerrein aan te leggen.

De briefschrijver vindt dat Cattenbroek al direct van tafel had gekund, omdat er meer dan 2.000 bezwaren tegen zouden zijn en vanwege het gebrek aan draagvlak bij belanghebbenden en betrokkenen.

Hij heeft verder z’n twijfels over de noodzaak van de aanleg van een extra bedrijventerrein. Dat terrein is bedoeld voor bedrijven uit Woerden die willen uitbreiden, maar dat op hun huidige locatie niet kunnen.

Foto: RPLWoerden

1 Shares