Inrichting van de bastions aan de Hogewal en Torenwal

Inrichting van de bastions aan de Hogewal en Torenwal

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering een motie aangenomen over de inrichting van de bastions aan de Hogewal en Torenwal.

De meerderheid van de raad ziet de bastions graag zoals ze nu zijn. Dit betekent dat er geen grote veranderingen komen en geen beschoeiing. Wethouder De Regt heeft voorgesteld om op basis van het meest recente ontwerp, berekeningen te laten maken. Hieruit zal blijken wat het risico is als de beschoeiing niet wordt vervangen.

Op basis van die gegevens zal de gemeenteraad opnieuw geïnformeerd worden en kan er een goede eindbeslissing genomen worden over de herinrichting van de bastions.

0 Shares