Inrichting Oude Oudelandseweg bijna afgerond

Inrichting Oude Oudelandseweg bijna afgerond

De herinrichting van de Oude Oudelandseweg in Woerden wordt voor het eind van dit jaar afgerond. In september worden de bestaande Essen verwijderd. Deze zijn in slechte conditie. Het bestuur van de Bethlehemkerk komt hiervoor de gemeente tegemoet in de kosten voor 4 nieuwe bomen.

Omdat de Oude Oudelandseweg geen doorgaande route is, is de oude afgekeurde straatverlichting verwijderd en wordt hiervoor geen nieuwe verlichting teruggeplaatst. De lichtmasten op de kruising met de Oudelandseweg blijven uit veiligheidsoogpunt behouden. Met de aanleg van een puinverharding en de smalle voetgangersstrook, is de Oude Oudelandseweg bescheiden ingericht. De Bethlehemkerk is content met deze oplossing.

0 Shares