Infiltratie moet bodemdaling remmen

Infiltratie moet bodemdaling remmen

Dit najaar wordt in de gemeente De Ronden Venen gestart met infiltratie in boeren land. Het systeem voorziet in de aanleg van buizen waarmee regen wordt opgevangen en is bedoeld om de bodemdaling te remmen.

Dankzij het systeem kan de waterstand in droge perioden worden verhoogd, waardoor de veenoxidatie en daarmee de bodemdaling wordt beperkt. Er doen 75 agrariërs mee. De aanpak beslaat een oppervlak van ruim 1300 ha.

De provincie Utrecht, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Gebiedscoöperatie Groot Wilnis-Vinkeveen werken voor de aanpak samen. De provincie Utrecht draagt 4,6 miljoen euro aan de kosten van het project bij.

Foto: Patrick Hesse – Arjan van Rijn, Egbert de Graaff en Hanke Bruins Slot bij een informatiebord over remmen
bodemdaling. Dit bord staat aan de Ter Aase Zuwe in Stichtse Vecht.

0 Shares