In Woerden te veel herbruikbaar afval in grijze bak

In Woerden te veel herbruikbaar afval in grijze bak

In het restafval in de gemeente Woerden zit nog te veel afval dat eigenlijk herbruikbaar is. Het grootste deel daarvan is groente-, fruit en tuinafval (gft).

Om de hoeveelheid restafval te verminderen, wordt vanaf 2025 een nieuwe weg ingeslagen. In het centrum van Woerden, waar bewoners gft-afval nog niet kunnen scheiden, komen aparte containers te staan. Verder worden de regels om korting op het jaarbedrag voor het huisvuil te krijgen strenger. Wie in Woerden minder vaak restafval inlevert, krijgt korting op de jaarrekening. Nu ligt de grens bij 16 keer per jaar of minder. Dat wordt 13 keer per jaar of minder.

Afhankelijk van het aantal keren dat er restafval wordt ingeleverd, levert dat een korting op van 25 tot 40 euro per jaar op.

0 Shares