In veenweidegebied bepaalt het peil de functie

In veenweidegebied bepaalt het peil de functie

Overheden gaan voortaan anders om met de grondwaterpeilen en de bodemdaling in veenweidegebieden. Tot nu toe was het gebruikelijk het probleem te benaderen door het grondwaterpeil aan te passen aan de functie die op het land wordt uitgeoefend.

Waar tot op heden ‘peil volgt functie’ de praktijk was, zal steeds vaker ‘functie volgt peil’ worden gehanteerd. Dat schrijft minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken in een ‘aanvullingsbrief’ over de ontwerp-Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

Samen met waterschappen en provincies gaat het Rijk hierop sturen.

0 Shares