In 2022 kwamen 10.000 immigranten naar Utrecht

In 2022 kwamen 10.000 immigranten naar Utrecht

Vorig jaar zijn ruim tienduizend immigranten naar de stad Utrecht gekomen. Een flinke groei want dit aantal is de afgelopen 20 jaar nog nooit zo hoog geweest.

De totale bevolkingstoename is gestegen naar 16,8 per duizend inwoners. Dat komt neer op ruim zesduizend nieuwe inwoners in de Domstad. Dat blijkt uit de recente nog voorlopige cijfers van het CBS. De maand december is hierin nog niet meegenomen.

Zonder buitenlandse migratie zouden veel gemeenten te maken hebben met bevolkingskrimp. Door de vergrijzing neemt het aantal gemeenten waar meer mensen overlijden dan er baby’s worden geboren toe. In 2022 gold dat voor 62 procent van de gemeenten, in 2021 nog voor 53 procent.

0 Shares