Impact coronavirus op vrijwilligerswerk

Impact coronavirus op vrijwilligerswerk

Movisie, het landelijk kennisinstituut voor aanpak van sociale vraagstukken in Utrecht, wil in gesprek met vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven over de impact van het virus en de gevolgen daarvan op het vrijwilligerswerk.

Een groot deel van het vrijwilligerswerk kwam stil te liggen, terwijl tegelijkertijd de vrijwillige energie in straten en buurten een enorme boost kreeg. Movisie is benieuwd naar de ervaringen tijdens de crisis en hoe daar mee omgegaan is.

Op basis van deze gegevens gaat het bedrijf tijdens sessies thema’s bespreken die door de mensen zijn aangedragen. De sessies zijn voor iedereen toegankelijk.

0 Shares