Illegale praktijken in De Ronde Venen

Illegale praktijken in De Ronde Venen

Gemeente De Ronde Venen heeft samen met politie, de Belastingdienst en anderen een integrale controle uitgevoerd bij twee bedrijven in Vinkeveen en Mijdrecht.

Aanleiding voor de controle waren signalen dat beide bedrijven zich mogelijk met illegale activiteiten bezighielden. Tijdens de controle is gekeken of de activiteiten van de bedrijven in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan. Of de noodzakelijke vergunningen er zijn en overige zaken zoals het naleven van de belastingregels. De controle heeft geen grote misstanden aan het licht gebracht.

Controles in de toekomst worden niet uitgesloten. Beide ondernemers konden geen verklaring geven voor de signalen die aanleiding vormden voor de integrale controle.

0 Shares