steinse groen

IJsvogelwanden in Steinse Groen

steinse groen

IJsvogelwanden in Steinse Groen

De natuurkwaliteit van recreatiegebied Steinse Groen bij Gouda Goverwelle is vergroot met ijsvogelwanden en natuurvriendelijke oevers. Dit meldt BR6.

Het recreatiegebied bij Gouda is een belangrijke schakel van een groter natuurgebied. Met deze impuls in de natuur wordt het recreatiegebied Steinse Groen ook een belangrijk verbindingsstuk in de natuurzone die door de provincie gaat lopen. Die zone, het Natuurnetwerk Nederland, is erg belangrijk voor dieren die een groot aaneengesloten leefgebied nodig hebben om te jagen en te zwerven, zoals de otter en de bever.

Nieuwe informatieborden werden onthuld door wethouder Hilde Niezen samen met gedeputeerde Berend Potjer en voorzitter Stuurgroep Gouwe Wiericke Christiaan van der Kamp.

Foto: Provincie Zuid-Holland

0 Shares