IB bezorgd over drang en dwang provincie

IB bezorgd over drang en dwang provincie

Inwonersbelangen maakt zich grote zorgen over de drang en dwang die de provincie Utrecht uitoefent om nog meer windturbines toe te laten op het grondgebied van Woerden. De oppositiepartij heeft hierover vragen gesteld aan het college van B&W. De provincie wil voor 1 december meer zoekgebieden, of feitelijke invulling van locaties, voor windmolens gemeld hebben door de gemeenten in de U16.

Maar Woerden heeft eerder vastgesteld dat er een zorgvuldige evaluatie zal plaatsvinden in de zoekgebieden Barwoutswaarder en Reijerscop. Hierbij moeten criteria worden getoetst, zoals onder meer gezondheid, landschappelijke inpassing, draagvlak en de nieuwe Rijksnormen voor plaatsing van windmolens die in de 1e helft van 2023 worden verwacht.

Inwonersbelangen wil zeker weten of het gemeentebestuur te allen tijde blijft vasthouden aan deze criteria. Verder wordt gevraagd of het college het ermee eens is dat de te verwachten Rijksnormen prevaleren boven de wensen van de provincie. De partij wil graag bevestigd hebben dat vooruitlopend op die Rijksnormen, er geen onomkeerbare acties en investeringen aan de orde zullen zijn.

0 Shares