Huisvesting statushouders roept vragen op

Huisvesting statushouders roept vragen op

De fractie van Woerden & Democratie heeft een aantal vragen gesteld over de huisvesting van statushouders. Omdat de taakstelling voor de opvang van statushouders in 2021 is verhoogd, vraagt de partij zich af of de gemeente Woerden dat wel kan waarmaken. Ook is de fractie bezorgd over de zorgvragen die statushouders vaak hebben en is men benieuwd hoeveel statushouders de provincie Utrecht moet opvangen en wat dat betekent voor de Woerden. Verder is onder meer gevraagd aan te geven hoeveel sociale woningen er zijn gebouwd in 2021 en hoeveel er in 2022 opgeleverd worden. De fractie wijst het college er op dat huisvesting van statushouders mogelijk ook kan in menswaardige en comfortabele ruimtes in leegstaande boerenschuren, bedrijfshallen en kantoorpanden. Woerden & Democratie ziet graag een raadsvoorstel van het college tegemoet, zodat de raad er over kan beslissen.

0 Shares