Hoogspanningsnetwerk in de provincie Utrecht zit vol

Hoogspanningsnetwerk in de provincie Utrecht zit vol

In de provincie Utrecht loopt het hoogspanningsnet tegen de grens aan voor teruglevering van elektriciteit. Daardoor is er tijdelijk geen ruimte voor nieuwe aanvragen voor het transport van groene stroom van bijvoorbeeld wind- of zonneparken of grote zonnedaken. TenneT gaat de komende jaren het netwerk aanpassen om meer ruimte te maken op het net, onder meer door het plaatsen van slimme transformatoren. Daarnaast start de landelijke netbeheerder een onderzoek om te kijken of er tijdelijk marktmechanisme kan worden ingezet om nieuwe initiatieven mogelijk te maken.
Dit heeft de netbeheerder aangekondigd bij de ACM, de toezichthouder op de energiemarkt.

0 Shares