Hoe staat het met uitbreiding winkelcentrum Snel en Polanen?

Hoe staat het met uitbreiding winkelcentrum Snel en Polanen?

Woerden & Democratie wil van burgemeester en wethouders weten hoe het met de uitbreiding van het winkelcentrum in het Woerdense Snel en Polanen staat. Plannen daarvoor zijn vorig jaar door de Raad van State geschorst omdat in het bestemmingsplan onvoldoende duidelijk werd hoe het met de windhinder is gesteld.

De partij wil weten waarom er bij het maken van de plannen in het verleden onvoldoende rekening is gehouden met de zorgen die daarover door betrokkenen zijn uitgesproken. Woerden & Democratie wil verder weten wat er is ondernomen om de tekortkomingen in de plannen te herstellen en hoe groot de vertraging voor de bouw is.

0 Shares