Hoe nu verder met woningbouw in Harmelen?

Hoe nu verder met woningbouw in Harmelen?

Nu de aannemer die de woningen in het Hof van Harmelen zou bouwen failliet is, rijst de vraag hoe het nu verder gaat met de woningbouw in het dorp.

Lijst van der Does wil meer weten over de situatie en heeft hierover vragen gesteld aan het college van B&W. In een artikel in het AD wordt gemeld dat het project niet door zou gaan. Als dit juist is vraagt de partij waarom de gemeenteraad hierover niet is geïnformeerd. Ook is gevraagd wat in de overeenkomst met de ontwikkelaars staat als een bouwer failliet gaat. Hoe wordt dan de continuïteit van het bouwplan gewaarborgd?

Verder wil Lijst van der Does weten waarom de wethouder de polder Haanwijk als een mogelijke bouwplek voor 300 woningen noemt, terwijl daarover in de raad nog geen gesprek is geweest.

0 Shares