Het college wil geen wijken van het gas af halen

Het college wil geen wijken van het gas af halen

In de nieuwe Warmtevisie van het gemeentebestuur worden geen wijken in Woerden aangewezen die in een bepaald jaar aardgasvrij moeten zijn. Er wordt gekozen voor een meer organische benadering, waarbij eigenaren zelf hun route naar duurzaam verwarmen bepalen. Dit gaat de gemeente ondersteunen en aanmoedigen. In de Warmtevisie doet het college de raad een voorstel om een kader vast te stellen voor de stappen die in Woerden genomen gaan worden voor het isoleren van woningen en gebouwen en het overgaan op duurzaam verwarmen zonder aardgas. Er wordt naar gestreefd om in 2030 zo’n 20 procent van de woningen aardgasvrij te verwarmen. Verder wordt koers gezet naar een CO2-neutrale, aardgasvrije gemeente in 2050.

0 Shares