Hertogweidemolen Linschoten wordt monument

Hertogweidemolen Linschoten wordt monument

De Hertogweidemolen in Linschoten wordt een monument. De molen die staat op Landgoed Liefhoven in Linschoten krijgt daardoor een beschermde status. De stichting Hugo Kotestein wees het college van de gemeente Montfoort op de molen.

Hugo Kotestein zet zich in voor behoud van monumentale panden en stads- dorpsgezichten. Volgens die organisatie zijn Hertogmolentjes zeer zeldzaam en van cultuurhistorische waarde. Door de vorm en de ligging op Landgoed Liefhoven is het bovendien een opvallende verschijning in het landschap. De molen in Linschoten zorgde in het verleden voor het laag houden van het waterpeil van een deel van het buitendijkse gebied.

0 Shares