Herstelplan meerjarenbegroting

Herstelplan meerjarenbegroting

De commissie financiën van de gemeenteraad van Montfoort bespreekt morgen een herstelplan om de meerjarenbegroting sluitend te maken. Dat plan is gemaakt in opdracht van de provincie Utrecht. In het herstelplan staat welke maatregelen Montfoort denkt te nemen om de meerjarenbegroting vanaf 2022 structureel sluitend te krijgen en te houden.

Burgemeester en wethouders van Montfoort zeggen de begroting voor dit jaar en voor volgend jaar sluitend te maken, maar voor de jaren 2023 en 2024 nog niet. Dat komt omdat het college voor die jaren geen besluiten wil nemen die later niet meer terug te draaien zijn. In juli vergadert de gemeenteraad over het plan waarna het naar de provincie Utrecht wordt gestuurd.

0 Shares