Herontwikkeling winkelcentrum Tournoysveld

Herontwikkeling winkelcentrum Tournoysveld

Arjen Jansen en wethouder Tymon de Weger van de gemeente Woerden hebben een overeenkomst ondertekend om het winkelcentrum Tournoysveld te vernieuwen. De eigenaar van winkelcentrum, Kerckebosch, neemt het initiatief voor het vernieuwen, de openbare ruimte te verbeteren én circa 133 huurwoningen toe te voegen. Het Woerdense college staat hier positief tegenover. Het voornemen is om het winkelcentrum Tournoysveld te slopen en opnieuw op te bouwen. Om woningbouw mogelijk te maken is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het bestaande appartementencomplex van GroenWest nabij het winkelcentrum blijft gehandhaafd.

0 Shares