Herindeling verzamelcontainers afval

Herindeling verzamelcontainers afval

In de gemeente Bodegraven-Reeuwijk wordt een aantal verzamelcontainers anders verdeeld. Volgens de gemeente zijn er te weinig containers voor oud papier. Ook zouden de containers voor restafval niet volledig worden gebruikt.

De gemeente hoopt dat door het opnieuw verdelen van de containers, de beschikbaarheid van de verzamelcontainers beter aansluit bij het afvalaanbod. Zo worden verzamelcontainers voor restafval gedeeltelijk vervangen door verzamelcontainers voor oud papier en karton en glas.

Voordat de herindeling begint krijgen inwoners nog een informatiebrief. De werkzaamheden zullen dit najaar beginnen.

0 Shares