Help mee het water in beeld te krijgen in de regio

Help mee het water in beeld te krijgen in de regio

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft hulp nodig om de kwaliteit van het water in de vijvers, sloten, grachten en passen in beeld te brengen. Het gaat om de periode van april tot en met september.

De informatie, die het waterschap wil verzamelen, moet een waardevolle aanvulling zijn op de zogenaamde ecoscans. Die laten het waterschap en gemeenten uitvoeren om de ontwikkeling van de waterkwaliteit te volgen in stedelijk en landelijk gebied. Deze informatie kan helpen om de waterkwaliteit en ecologie in het stedelijk gebied te verbeteren. Aanmelden kan via de site van het Hoogheemraadschap.

0 Shares