Hart voor Natuur Woerden komt met alternatief beschoeiingsplan Singel

Hart voor Natuur Woerden komt met alternatief beschoeiingsplan Singel

Natuurorganisatie Hart voor Natuur Woerden komt met een alternatief plan voor de beschoeiing om de natuur bij de bastions Torenwal en Hogewal in Woerden  te behouden en te versterken.

Aanvullend op de motie van lokale politieke partijen Splinter, Inwonersbelangen, Woerden & Democratie en Progressief Woerden die hiervoor pleit, vraagt Hart voor Natuur de gemeente om alleen beschoeiing toe te passen op plekken waar het echt niet anders kan en dan maatwerk in te zetten. Hiervoor is het verplicht om een ontheffing op de Wet natuurbescherming aan te vragen.

Hart voor Natuur benadrukt de noodzaak van het alternatieve plan om het bijzondere gebiedje langs de Singel te bewaren en de biodiversiteit uit te breiden. De organisatie vraagt de gemeente om de nieuwe stadsecoloog hierbij te betrekken.

0 Shares