Halfslachtig onderhoud oever Cattenbroekerplas

Halfslachtig onderhoud oever Cattenbroekerplas

Met een brief aan de gemeente Woerden hebben aanliggende bewoners hun ongerustheid geuit over de conditie van de dijk aan de westelijke oever van de Cattenbroekerplas.

Men heeft al eerder aan de bel getrokken, maar geen noemenswaardige reacties van de gemeente gehad. Wel heeft de gemeente, door middel van wat klei, de dijk op verschillende plaatsen aangevuld.

Dit noemen de bewoners halfslachtig onderhoud, want deze maatregelen waren na wat lichte wind met vier dagen alweer verdwenen. De omwonenden vinden dat er een gevaar is van een dijkdoorbraak en een overstroming.

Met wat hardere wind komt het water al op meerdere plekken over de dijk heen. Gevraagd wordt om juiste maatregelen te nemen. De bewoners stellen de gemeente inmiddels formeel aansprakelijk voor directe en indirecte schade.

2 Shares