Half miljoen voor verbeteren verkeersveiligheid

Half miljoen voor verbeteren verkeersveiligheid

De gemeente Woerden ontvangt ruim 518.000 euro subsidie van het Rijk voor verschillende maatregelen die de verkeersveiligheid verbeteren. Gemeenten, vervoerregio’s, waterschappen en provincies konden hiertoe een aanvraag indienen. De regeling is erop gericht om aanvullende verkeersveiligheidsmaatregelen mogelijk te maken waarvoor nog geen dekkende financiering is.

Ook Woerden heeft een subsidieaanvraag ingediend en inmiddels is de toekenningsbeschikking ontvangen. Het toegekende bedrag wordt gebruikt in de periode 2021-2025 voor onder meer de aanleg van kruispuntplateaus, het inrichten van schoolzones, de aanleg van geregelde fietsoversteekplaatsen en vrijliggende fietspaden, zoals onder andere op de Hoge Rijndijk.

Deze bijdrage van het Rijk mag gestapeld worden op andere subsidies, waardoor de bijdrage van de gemeente lager wordt.

0 Shares