Grote Natuur- en Klimaat Verkiezingsdebat Tivoli

Grote Natuur- en Klimaat Verkiezingsdebat Tivoli

Natuurmonumenten, SoortenNL, Vogelbescherming en de Natuur en Milieufederaties organiseren op 13 maart het Grote Natuur- en Klimaat Verkiezingsdebat in Tivoli Utrecht.

Er staat deze verkiezingen veel op het spel voor de natuur, het klimaat en de landbouw. Het zijn de provincies en de waterschappen die de komende jaren een oplossing moeten gaan vinden voor de klimaatcrisis en de stikstofcrisis. Onder leiding van Sofie van den Enk gaan provinciale politici van verschillende politieke partijen uit Onder andere Utrecht in debat met elkaar.

Deelnemers aan het debat zijn lijsttrekkers van politieke partijen. Zij gaan met elkaar en het publiek in debat over droogte, klimaat en energie en stikstof en landbouw.

0 Shares