Grote collecte Leger des Heils voor kwetsbare mensen in Woerden

Grote collecte Leger des Heils voor kwetsbare mensen in Woerden

In de week van 26 november tot en met 2 december gaan duizenden vrijwilligers van het Leger des Heils in het hele land langs de deuren om te collecteren voor hulp aan kwetsbare mensen.

Ook in Woerden wordt een grootscheepse collecte-actie op touw gezet. De opbrengst is bestemd voor het buurtwerk van het Leger des Heils. Doel is om mensen uit een sociaal isolement te halen, of dit isolement te voorkomen. Het Leger des Heils wil vooral mensen met minder bestedingsruimte helpen door een vangnet te bieden door middel van zogeheten buurthuiskamers, waar zij samen kunnen komen.

Volgens de organisatie is dat hard nodig ‘in deze onzekere tijden, waarin eenzaamheid en bestaansonzekerheid voortdurend op de loer liggen’.

0 Shares