Grootste knelpunt is A27 Utrecht richting Breda

Grootste knelpunt is A27 Utrecht richting Breda

De dagelijkse files zijn het afgelopen jaar weer teruggekeerd en het grootste knelpunt was de A27 Utrecht richting Breda.

Dit concludeert de ANWB op basis van haar filecijfers, gemeten over alle A en N- wegen in het land. Opmerkelijk is dat het woon-werkverkeer tijdens de ochtendspits zich meer verspreid in vergelijking met 2019. Zo ziet de ANWB in de vroege ochtenduren veel minder files en is het hoogtepunt van de spits verschoven van 08.00 uur naar 08.30 uur.

De dinsdag en donderdag waren al de drukste dagen maar die worden alleen maar drukker. Daarentegen is de filezwaarte op maandagochtend met bijna 40 procent gedaald.

0 Shares