Grootschalig duurzame energie opwekken

Grootschalig duurzame energie opwekken

In februari organiseert gemeente Oudewater twee informatieavonden in het kader van grootschalig duurzame energie opwekken. De gemeente maakt afspraken over dit onderwerp in haar afwegingskader. Inwoners hebben hier eind vorig jaar op kunnen reageren.

Op 8 en 9 februari licht de gemeente toe tot welke wijzigingen deze reacties hebben geleid.

0 Shares