Groot onderhoud Natuurplas Breeveld

Groot onderhoud Natuurplas Breeveld

Deze maand wordt er gestart met snoeiwerkzaamheden rondom de Natuurplas Breeveld in Woerden. Dit is nodig omdat er sprake is van achterstallig onderhoud en verbossing van het gebied.

Een gevolg van verdere verbossing zou zijn dat vogelsoorten als de oeverzwaluw, kleine karekiet, ijsvogel en blauwborst uit het gebied verdwijnen. De gemeente en de vogelkijk groep van IVN Woerden willen dit voorkomen. Een ideaal eindbeeld zou een gebied zijn met verschillende hoogtes, van natte moerassige delen met riet tot een beginnend elzen- en wilgenbos.

In overleg met de groene verenigingen van Woerden, de groenbeheerders van de gemeente en Groen-aannemingsbedrijf Punt wordt de inhaalslag nu gemaakt.

Foto: Gemeente Woerden

0 Shares