Grondwaterpeil verhogen tegen broeikasgasuitstoot

Grondwaterpeil verhogen tegen broeikasgasuitstoot

Het verhogen van de zomergrondwaterstand tot veertig centimeter onder het maaiveld is de meest voor de hand liggende maatregel om de veenoxidatie en daarmee de bodemdaling en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dat staat in het stappenplan van de provincie Utrecht om de bodemdaling in veenweidegebieden te verminderen. In 2030 zou de uitstoot met ongeveer de helft afgenomen moeten zijn en de bodemdaling afgeremd. Daarmee hoopt de provincie aan te sluiten bij het landelijke Klimaatakkoord.

0 Shares