GroenWest maakt leefbaarheid bespreekbaar

GroenWest maakt leefbaarheid bespreekbaar

In wijken met veel huizen die in bezit zijn van een woningbouwcorporatie, dreigt de leefbaarheid af te nemen. GroenWest in Woerden nam het initiatief daar iets aan te doen.

In het rapport ‘veerkracht in corporatiebezit’ van de overkoepelende organisatie AEDES staan voldoende aanknopingspunten om aan de slag te gaan. Er zijn gegevens over de buurten in kaart gebracht en gesprekken gestart.

Volgens Corné Venema, analist vastgoedsturing bij GroenWest, zijn niet alleen deze harde gegevens inclusief gegevens als streefhuur en overlast, maar ook het samenwerken met verschillende betrokken partijen inzichtelijk gemaakt.

In overleg met deze partijen, bestaande uit collega’s, samenwerkingspartners en huurders, zijn actiepunten geformeerd. Men is nu bezig om per complex te kijken wat er gedaan kan worden met deze actiepunten, zoals bijvoorbeeld het veranderen van de huurprijs.

3 Shares