Groene Hart is uitgeroepen tot een aandachtsgebied

Groene Hart is uitgeroepen tot een aandachtsgebied

Het Groene Hart is uitgeroepen tot een van de aandachtsgebieden in de ruimtelijke ordening in verband met de vele uitdagingen. Bodemdaling leidt tot CO2-uitstoot en veel onkosten door verzakkingen. De oplossing, verhoging van het grondwaterpeil, is een probleem voor de veeteelt. Voor 2027 moet de kwaliteit van de vele sloten, boezems, rivieren en plassen drastisch verbeteren. Om wateroverlast in het oosten te voorkomen moet er enerzijds water afgevoerd worden, maar ook water vastgehouden worden om te gebruiken in de droge zomers.

0 Shares